Aktive seniorer


 

I Bjerregrav har vi en særdeles aktiv forening for byens seniorer. Pensionistforeningen har eget fælleshus, som bruges til mange spændende aktiviteter.

Her er bl.a. banko, fællesspisning, foredrag, gymnastik, sang og desuden arrangerer foreningen en masse ture ud i det danske land.  
I frugtlunden er lavet en krolfbane, der aktivt benyttes.